dziecko podczas diagnozy autyzmu
1 minuta

Diagnoza autyzmu i co dalej?

Diagnoza autyzmu to kluczowy krok, który umożliwia odpowiednie wsparcie i terapię dla dziecka. Co zrobić kiedy już mamy ją w ręku i w świadomości?

mgr. Urszula Niewiarowska

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu w Białymstoku, studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej. Logopeda ze specjalizacją w zakresie surdologopedii. Certyfikowany diagnosta ADOS-2

Otrzymanie diagnozy autyzmu u dziecka może być dla rodziców i opiekunów trudnym doświadczeniem. Ważne jest jednak pamiętać, że wczesna diagnoza i odpowiednie interwencje mogą znacznie poprawić rozwój dziecka oraz jego zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie. Po diagnozie autyzmu dziecięcego istnieje wiele różnych metod postępowania, które można wdrożyć, aby wspierać dziecko w osiąganiu swojego pełnego potencjału.

Terapia behawioralna (ABA – Applied Behavior Analysis):

Terapia ABA to podejście, które koncentruje się na nauce i wzmocnieniu pożądanych zachowań poprzez systematyczne ćwiczenia i nagradzanie postępów.

Po diagnozie: Terapia ABA jest często polecana jako skuteczna metoda interwencji. Specjaliści pracują nad rozwijaniem umiejętności społecznych, komunikacyjnych, umiejętności samoobsługowych i innych ważnych obszarów.

Terapia mowy i języka:

Dzieci z autyzmem często mają trudności z komunikacją werbalną i niewerbalną. Terapia mowy i języka ma na celu wspomaganie rozwoju tych umiejętności.

Po diagnozie: Terapeuci pracują nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych dziecka, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Mogą to być sesje indywidualne lub grupowe, w zależności od potrzeb dziecka.

Terapia zajęciowa:

Terapia zajęciowa koncentruje się na rozwijaniu umiejętności motorycznych, sensorycznych i umiejętności życiowych.

Po diagnozie: Terapeuci pracują nad poprawą koordynacji ruchowej, zdolności do koncentracji oraz samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności.

Terapia sensoryczna:

Wrażenia sensoryczne mogą być dla dzieci z autyzmem intensywne i przytłaczające. Terapia sensoryczna pomaga w regulacji tych doznań.

Po diagnozie: Terapeuci tworzą plany terapeutyczne, które pomagają dziecku radzić sobie z różnymi bodźcami sensorycznymi poprzez stopniowe eksponowanie go na przykład na różne tekstury, dźwięki czy światło.

Edukacja specjalna:

Dzieci z autyzmem mogą potrzebować spersonalizowanego podejścia edukacyjnego, aby osiągać sukcesy w nauce.

Po diagnozie: Współpraca z nauczycielami specjalnymi oraz dostosowanie programu nauczania i środowiska do indywidualnych potrzeb dziecka może znacząco poprawić efektywność nauki.

Wsparcie rodzinne i terapia rodziców:

Rodzina odgrywa kluczową rolę w życiu dziecka z autyzmem. Wsparcie rodziców jest niezwykle istotne dla postępu dziecka.

Po diagnozie: Wspierające szkolenia i terapia rodziców pomagają im zrozumieć potrzeby dziecka, efektywnie komunikować się z nim i stosować techniki wspierające jego rozwój.

Pamiętaj, że każde dziecko jest unikalne, dlatego też plan terapeutyczny powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i umiejętności. Współpraca z zespołem specjalistów, takich jak psycholodzy, terapeuci zajęciowi i nauczyciele, jest kluczowa w zapewnieniu wsparcia, które pomoże dziecku z autyzmem rozwijać się i osiągać sukcesy.

Śledź nas na social media

Dzielimy się również wiedzą na naszych profilach społecznościowych

Dołącz do nas na YouTube

Filmy wideo, poradniki i ciekawostki na temat radzenia z dziećmi