Zabawka wspierająca terapię i edukację dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
1 minuta

Jakie metody wsparcia mogą stosować rodzice dzieci z zaburzeniami

Rola rodziców w terapii i edukacji dzieci jest kluczowa. Jak uzupełnić działania, które dziecko uzyskuje w placówce edukacyjno terapeutycznej? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

mgr. Urszula Niewiarowska

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu w Białymstoku, studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej. Logopeda ze specjalizacją w zakresie surdologopedii. Certyfikowany diagnosta ADOS-2

Rodzice dzieci z zaburzeniami mają istotną rolę w zapewnianiu odpowiedniego wsparcia i opieki swoim dzieciom. Oto niektóre metody wsparcia, które mogą pomóc rodzicom dzieci z zaburzeniami:

Edukacja i informacja:

Rodzice powinni zdobyć jak najwięcej wiedzy na temat zaburzenia, z jakim zmaga się ich dziecko. Edukacja na temat danego zaburzenia pozwala lepiej zrozumieć zachowanie i potrzeby dziecka, co ułatwia dostosowanie odpowiednich strategii.

Terapia rodziny:

Terapia rodzinna może pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z zaburzeniem. Wspólna praca nad rozwiązywaniem problemów i komunikacją może wesprzeć całą rodzinę.

Wsparcie grup rówieśników:

Nawiązywanie kontaktu z innymi rodzicami dzieci z zaburzeniami i udział w grupach wsparcia może pomóc w dzieleniu się doświadczeniami, radami i emocjonalnym wsparciem.

Terapia behawioralna:

Rodzice mogą uczyć się technik terapii behawioralnej i stosować je w domu, aby wspierać pozytywne zachowania i redukować zachowania problematyczne u dziecka.

Terapia mowy i komunikacji:

Jeśli dziecko ma trudności z mową i komunikacją, rodzice mogą kontynuować i wzmacniać terapie, które są prowadzone przez logopedów i specjalistów w tym obszarze.

Terapia zajęciowa i sensoryczna:

Rodzice mogą wykorzystywać techniki terapii zajęciowej i sensorycznej, aby wspomagać rozwój umiejętności motorycznych i sensorycznych dziecka.

Rozwijanie umiejętności społecznych:

Rodzice mogą pracować z dzieckiem nad rozwijaniem umiejętności społecznych, jak nawiązywanie kontaktu wzrokowego, komunikacja werbalna i niewerbalna, jak również umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z rówieśnikami.

Odpowiednie środowisko domowe:

Stworzenie odpowiedniego środowiska w domu, które wspiera rozwój dziecka, może być kluczowe. To może obejmować zorganizowany plan dnia, łatwe do zrozumienia zasady, dostęp do odpowiednich zabawek i narzędzi edukacyjnych.

Dbaj o siebie:

Zaburzenia u dzieci mogą być wyzwaniem dla rodziców. Ważne jest, aby dbać o siebie i szukać wsparcia u innych, aby uniknąć wypalenia i być w stanie efektywnie wspierać swoje dziecko.

Współpraca z zespołem specjalistów:

Regularna współpraca z lekarzami, terapeutami i nauczycielami jest kluczowa w zapewnieniu kompleksowej opieki i wsparcia dla dziecka.

Pamiętaj, że każde dziecko i jego potrzeby są unikalne, dlatego metody wsparcia powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz rodziny.

Śledź nas na social media

Dzielimy się również wiedzą na naszych profilach społecznościowych

Dołącz do nas na YouTube

Filmy wideo, poradniki i ciekawostki na temat radzenia z dziećmi