Opłaty

  1. Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1200 zł/ miesiąc
  2. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
  3. Odrębną formą płatności jest wyżywienie dostarczane do placówki przez firmę cateringowa wg stawek ustalonych na mocy porozumienia miedzy właścicielem firmy a dyrektorem przedszkola. Stawka za dzień żywieniowy jest zależna od rodzaju diety jakiej podlega dziecko oraz ilości posiłków, które spożywa na terenie placówki.