Rozkład dnia

7.00 – 8.15

Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, stwarzanie sytuacji zabawowych. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym

8.15 – 8.30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 10.30

Ćwiczenia, zabawy, gry dydaktyczne, realizacja zajęć edukacyjnych, wychowawczych w oparciu o podstawę programową; organizowanie zabaw twórczych zgodnych z tematyką dnia

10.30 – 11.15

Zabawy na świeżym powietrzu, spacer w okolicy przedszkola

11.15 – 11.30

Czynności samoobsługowe, utrwalanie czynności higienicznych. Przygotowanie do spożycia obiadu

11.30 – 12.00

Obiad

12.00 – 13.00

Relaks, wyciszenie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

13.00 – 14.00

Praca indywidualna z dziećmi według ich potrzeb rozwojowych

14.00 – 14.15

Podwieczorek

14.15 – 15.00

Zabawy dowolne, gry i zabawy zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Indywidualne wspomaganie rozwoju

15.00 – 16.30

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia terapeutyczne wg indywidualnych planów terapii