Słowniczek

ASD

ASD to skrót od ang. Autism Spectrum Disorder, czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu. Dziecko z ASD charakteryzuje się trudnościami w interakcjach społecznych, trudnościami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz stereotypowym, powtarzającym się zachowaniem.

Dziecko z ASD potrzebuje specjalnej opieki i wsparcia w swoim rozwoju. Współpraca rodziców, terapeutów i nauczycieli jest kluczowa dla zapewnienia mu odpowiedniej opieki. Wspomaganie rozwoju dziecka z ASD powinno być indywidualnie dopasowane do jego potrzeb i możliwości.

Wspierając rozwój dziecka z ASD, ważne jest stworzenie mu bezpiecznej i spokojnej przestrzeni oraz zapewnienie mu stałej, powtarzalnej rutyny. W pracy z dzieckiem z ASD konieczne jest użycie prostego i konkretne języka oraz wykorzystanie różnorodnych narzędzi, takich jak obrazki, plansze i symbole. Dziecko z ASD potrzebuje także ćwiczeń mających na celu rozwijanie jego umiejętności społecznych, takich jak naśladowanie, wspólna zabawa, czy wymiana zdań i pytań.

Wspomaganie rozwoju dziecka z ASD wymaga cierpliwości, wytrwałości i poświęcenia, ale może przynieść wiele pozytywnych efektów, wpływając na poprawę jego jakości życia i umiejętności społecznych.