Słowniczek

Echolalia

Echolalia to zaburzenie mowy polegające na powtarzaniu przez osobę słów, zwrotów lub całych zdań, które wcześniej usłyszała od innej osoby lub sama wypowiedziała. Może to dotyczyć zarówno wypowiedzi konkretnej osoby, jak i dźwięków otoczenia lub treści ze źródeł audiowizualnych.
Echolalia występuje najczęściej u dzieci w okresie rozwoju mowy, ale może także występować u osób dorosłych, zwłaszcza u tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, padaczką, chorobą Alzheimera lub uszkodzeniami mózgu.
Echolalia może mieć różne formy. Niektóre osoby powtarzają słowa lub zwroty natychmiast po ich usłyszeniu, podczas gdy inne powtarzają je po jakimś czasie. W niektórych przypadkach osoby z echolalią powtarzają słowa i zwroty w sposób automatyczny, bez świadomości ich znaczenia, podczas gdy inne wykorzystują echolalię jako sposób na komunikację z innymi ludźmi.
Echolalia może utrudniać normalną komunikację i być przeszkodą w nauce. Jednak z odpowiednim wsparciem i terapią, osoby z echolalią mogą nauczyć się efektywniej komunikować się ze światem zewnętrznym i rozwijać swoje zdolności językowe.