Słowniczek

Gotowość szkolna

Gotowość szkolna to pojęcie, które odnosi się do umiejętności i cech, które pozwalają dziecku na sprawną i efektywną adaptację do szkolnego środowiska oraz na skuteczne zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy. Obejmuje ona zarówno aspekty intelektualne, jak i emocjonalne, społeczne i motoryczne.
Wśród czynników wpływających na gotowość szkolną można wymienić:
Rozwój poznawczy – dziecko powinno mieć rozwinięte umiejętności myślenia, rozumienia, zapamiętywania, koncentracji uwagi, rozpoznawania kształtów, kolorów, liczb i liter.

  1. Rozwój społeczny – dziecko powinno umieć nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, rozumieć zasady funkcjonowania w grupie, mieć rozwinięte umiejętności porozumiewania się, radzenia sobie w konfliktach, a także odróżniać dobre zachowanie od złego.
  2. Rozwój emocjonalny – dziecko powinno umieć rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, radzić sobie z trudnymi sytuacjami, mieć poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa.
  3. Rozwój motoryczny – dziecko powinno umieć poruszać się z gracją, koordynować ruchy, wykonywać precyzyjne zadania, takie jak pisane lub rysowanie.

Wspierając rozwój gotowości szkolnej u dziecka, należy uwzględniać jego indywidualne potrzeby i tempo rozwoju. Ważne jest, aby zapewnić dziecku stymulujące i różnorodne doświadczenia, które pomogą mu w nauce i rozwoju, a także przekazywać pozytywne wartości, takie jak szacunek, empatia, uczciwość i współpraca. Istotne jest również zapewnienie dziecku odpowiedniej ilości snu, ruchu i zdrowej żywności, co ma wpływ na jego zdrowie fizyczne i emocjonalne, a także na gotowość do nauki.