Słowniczek

Komunikacja alternatywna

Komunikacja alternatywna to sposób, w jaki osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się werbalnym, mogą wyrażać swoje potrzeby, myśli i uczucia za pomocą różnych metod i narzędzi. Metody te są zwykle stosowane przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeniami mowy lub z innych niepełnosprawnościami intelektualnymi, które wpływają na zdolność do porozumiewania się werbalnego.
Komunikacja alternatywna może przybierać różne formy, w tym:

  1. Komunikacja werbalna wspomagana – polega na użyciu obrazków, symboli, gestów i innych narzędzi, aby pomóc dziecku w wyrażaniu się werbalnie. Na przykład, dziecko może użyć obrazków, aby pokazać, co chce zjeść, lub gestów, aby wyrazić swoje uczucia.
  2. Komunikacja nie werbalna – polega na używaniu mimiki twarzy, gestów i innych sygnałów nie werbalnych, aby wyrazić swoje potrzeby i emocje.
  3. Systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) – obejmują różne narzędzia, takie jak tablice symboli, tablice komunikacyjne, systemy komputerowe, aplikacje mobilne i inne. Te narzędzia pomagają dzieciom w wyrażaniu się pisemnie lub za pomocą dźwięku.