Słowniczek

Percepcja węchowa

Percepcja węchowa, nazywana również zmysłem powonienia, jest jednym z pięciu podstawowych zmysłów człowieka i polega na odbieraniu zapachów z otoczenia.
Receptory węchowe znajdują się w błonie śluzowej nosa i reagują na cząsteczki zapachowe w powietrzu. Informacje te przekazywane są do mózgu przez nerwy węchowe, gdzie są przetwarzane w specjalnie wydzielonych obszarach kory mózgowej.
Człowiek może odróżnić wiele tysięcy różnych zapachów, a węch pełni ważną rolę w życiu codziennym, od rozpoznawania jedzenia po identyfikację zapachów w otoczeniu.
Zaburzenia percepcji węchowej mogą prowadzić do trudności w rozpoznawaniu zapachów i wpłynąć na jakość życia. Istnieją różne choroby i warunki, które mogą wpływać na percepcję węchową, takie jak choroba Alzheimera, zapalenie zatok czy urazy czaszkowo-mózgowe. U dzieci z ASD często występują zaburzenia w tym obszarze. Wpływa to niejednokrotnie na wybiórczość pokarmowa oraz zwiększenie przezywanego przez dziecko stresu w większych skupiskach ludzkich, np. centrach handlowych.