Słowniczek

Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest procesem, który umożliwia nam odbieranie, przetwarzanie i interpretowanie bodźców wizualnych pochodzących z otoczenia. Jest to niezbędne dla naszej orientacji w przestrzeni, rozpoznawania obiektów i tworzenia wrażeń estetycznych.
Proces percepcji wzrokowej rozpoczyna się od oka, które odbiera światło i przetwarza je na sygnały nerwowe, przekazywane do mózgu za pośrednictwem nerwu wzrokowego. Mózg następnie przetwarza te sygnały w ośrodku wzrokowym, który znajduje się w korze mózgowej.
W ośrodku wzrokowym bodźce wzrokowe są analizowane i interpretowane, co umożliwia nam rozpoznawanie kształtów, kolorów, ruchu i głębi. Proces ten odbywa się w różnych obszarach korowych, w tym w korygującej wzrokowości kory potylicznej, kory ciemieniowej odpowiedzialnej za rozpoznawanie kształtów i kory zażołądkowej odpowiedzialnej za percepcję kolorów.
Percepcja wzrokowa może być zmieniona przez wiele czynników, takich jak wiek, choroby, zmęczenie, oświetlenie, używki czy kontekst społeczny. Na przykład, starsze osoby mają zwykle trudności z rozpoznawaniem szczegółów i z odróżnianiem kolorów, co jest związane ze zmniejszeniem liczby receptorów siatkówki oka oraz zanikiem funkcji korowych.
Istnieją również różne zaburzenia percepcji wzrokowej, takie jak zaburzenia ostrości wzroku, daltonizm, zaburzenia percepcji głębi czy zaburzenia percepcji ruchu. Wszystkie te zaburzenia wpływają na zdolność do poprawnego interpretowania bodźców wzrokowych i mogą prowadzić do trudności w orientacji przestrzennej, rozpoznawaniu obiektów czy wykonywaniu czynności związanych z percepcją ruchu.
Zaburzenia przetwarzania bodźców wzrokowych są cechą charakterystyczną dzieci z ASD. Dzieci te raczej rzadko nawiązują kontakt wzrokowy lub jest on tylko przelotny. Maja duże trudności z interpretacją bodźców płynących za pomocą wzroku. Zdarza się tez ze często maja tzw. fiksacje wzrokowe na jakiś punktach, najczęściej bodźcach świetlnych.
Podsumowując, percepcja wzrokowa jest niezbędnym elementem naszej zdolności poznawczej, umożliwiającym nam orientację w przestrzeni, rozpoznawanie obiektów i tworzenie wrażeń estetycznych. Zaburzenia percepcji wzrokowej mogą wpłynąć na naszą zdolność do interpretowania bodźców wzrokowych, co może prowadzić do trudności w wykonywaniu codziennych czynności.