Słowniczek

Seplenienie

Seplenienie to zaburzenie wymowy polegające na nieprawidłowym artykułowaniu dźwięków „s” i „z”, zwykle zastępowanych przez dźwięki „sz” i „ż”. Osoby z seplenieniem mają trudności w poprawnym wymawianiu niektórych głosek i zwykle mają charakterystyczny „syczący” ton mowy.
Seplenienie może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak wady zgryzu, wady anatomiczne jamy ustnej, problemy neurologiczne lub zaburzenia słuchu. Często występuje u dzieci w wieku przedszkolnym, ale może dotyczyć również dorosłych.
Wspomaganie rozwoju mowy u osób z seplenieniem wymaga współpracy z logopedą. Logopeda przeprowadza badania diagnostyczne, wdraża odpowiednie terapie oraz wskazuje rodzicom na ćwiczenia, które można wykonywać w domu. Wspieranie rozwoju mowy u osób dorosłych z seplenieniem polega na indywidualnych konsultacjach z logopedą oraz ćwiczeniach, które pomogą poprawić artykulację i płynność mowy.
Wspieranie rozwoju mowy u osób z seplenieniem wymaga cierpliwości, regularności i konsekwencji. Najważniejsze jest zrozumienie, że zaburzenia wymowy nie są wadą charakteru, ale stanowią problem medyczny, który wymaga profesjonalnej pomocy.