Słowniczek

Stereotypowe zachowanie

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) często wykazują stereotypowe zachowania, które są powtarzalne i ograniczone, a czasem nawet przeszkadzające dla funkcjonowania w codziennym życiu. Takie zachowania mogą mieć różne formy i przejawiać się na różne sposoby, w zależności od indywidualnych cech dziecka.
Niektóre przykłady stereotypowych zachowań to:

  1. Powtarzanie słów lub fraz – dziecko może powtarzać te same słowa lub zdania wielokrotnie, bez związku z kontekstem rozmowy.
  2. Ruchy kończyn lub całego ciała – dziecko może wykonywać powtarzające się ruchy, takie jak machanie rękami lub kołysanie się na boki.
  3. Zainteresowanie konkretnymi przedmiotami – dziecko może być skupione na jednym przedmiocie i poświęcać mu dużo uwagi, często ignorując inne bodźce.
  4. Uporczywe zachowania – dziecko może mieć trudności z przejściem do innej czynności lub zmianą otoczenia i zmuszać opiekunów do wykonywania określonych czynności w sposób określony przez nie.
  5. Obsesje i natręctwa – dziecko może mieć silne obsesje lub natręctwa związane z określonymi przedmiotami lub czynnościami, które przeszkadzają w codziennym życiu.

Wspieranie dziecka z ASD w radzeniu sobie ze stereotypowymi zrachowaniami wymaga cierpliwości, indywidualnego podejścia i zaangażowania ze strony opiekunów i specjalistów. Istotne jest również rozpoznanie, co może powodować takie zachowania i jakie czynniki je wzmacniają, aby można było zaplanować odpowiednie interwencje terapeutyczne