Słowniczek

WWR

WWR – wczesne wspomaganie rozwoju. Są to działania zespołu terapeutów skierowanych do dzieci w wieku od urodzenia do podjęcia edukacji szkolnej. Mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarach, w których maluch prezentuje opóźnienia lub zaburzenia. WWR prowadzone jest przez kilku specjalistów, co zwiększa szanse powodzenia w terapii.
Wskazaniem do tego typu terapii jest diagnostyka dziecka, która ma na celu ustalić przyczyny opóźnień rozwojowych. Do niepełnosprawności kwalifikujących do przyznania zajęć WWR zaliczane są:

  • Autyzm
  • Zespół Aspergera
  • ADHD
  • Dysfunkcje wzroku, mowy oraz słuchu
  • Niepełnosprawność intelektualna
  • Nieprawidłowy rozwój psychoruchowy
  • Niepełnosprawność ruchowa
  • Niepełnosprawność sprzężona
  • Afazja.

Starając się o otrzymanie zajęć WWR w pierwszej kolejności należy udać się z dzieckiem do lekarza pediatry. W oparciu o informacje jakich udzielimy lekarzowi odnośnie niepokojących nas objawów w rozwoju dziecka pediatra powinien skierować dziecko do specjalistów w kierunku dalszej diagnostyki. Celem tej diagnostyki jest poznanie przyczyn dysharmonii występujących w rozwoju dziecka.
Z dokumentacją medyczną i jeśli mamy taka możliwość, z opiniami funkcjonowania dziecka wystawionymi np. przez nauczycieli przedszkola należy udać się do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej. Tam dziecko zostanie również poddane diagnozie psychologiczno – pedagogicznej, na podstawie której, zostanie nam wydany dokument „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”.
Z tym dokumentem można się udać do różnego rodzaju instytucji publicznych i niepublicznych, które są w stanie zrealizować takie zajęcia wobec naszego dziecka. Przy wyborze instytucji udzielającej zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju powinniśmy zwrócić uwagę, czy placówka ma zatrudniony szereg specjalistów oraz czy posiada sprzęt do realizacji zajęć np. z zakresu integracji sensorycznej.