Terapie

Arteterapia to rodzaj wspomagania obejmujący swoim zakresem wiele działań takich jak: rozwijanie kreatywności i wyobraźni, …

Dowiedz się więcej


Fizjoterapia jest kompleksowym postepowaniem medycznym wobec małego pacjenta.

Dowiedz się więcej


Metoda A. Tomatisa jest usprawnianiem czynnego słuchania. 

Dowiedz się więcej


Głównym założeniem Metody Warnkego jest jednoczesne oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu, motorykę.

Dowiedz się więcej


Kiedy na terapię – bez znaczenia jaką – trafia dziecko z autyzmem przed specjalistą stają dwa podstawowe zadania. 

Dowiedz się więcej


Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. 

Dowiedz się więcej


Terapia logopedyczna to wszechstronne oddziaływania usprawniające sposób mówienia i jego jakość. 

Dowiedz się więcej


Terapia pedagogiczna to zespół technik rozwijających poszczególne strefy rozwoju. 

Dowiedz się więcej


Terapia ręki to zajęcia skupiające uwagę na podnoszeniu sprawności ruchowej całego ciała. 

Dowiedz się więcej


TUS – Trening Umiejętności Społecznych – to forma terapii realizowana w parach lub małych grupach usprawniająca umiejętności budowania relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu oraz budująca pozytywny wizerunek samego siebie. 

Dowiedz się więcej