Arteterapia

Arteterapia to rodzaj wspomagania obejmujący swoim zakresem wiele działań takich jak:

 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie umiejętności manualnych
 • Uwrażliwienie na muzykę
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Odwrażliwianie sensomotoryczne dłoni
 • Poprawę sprawności manualnej
 • Relaksację
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała
 • Rozwijanie umiejętności planowania ruchów ręki

Na tych zajęciach dzieci nie uczą się rysować, malować, rzeźbić czy grać na instrumentach. Mają okazję spróbować swoich sił w rzeźbie i ceramice, pobawić się kolorami, poznać zasady ich tworzenia, doświadczyć wrażeń wzrokowych, a także słuchowych bawiąc się przy muzyce oraz zrelaksować się przy dźwiękach muzyki klasycznej.

Ten rodzaj terapii jak najbardziej skierowany jest do dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju. Dzieci nie komunikujące się lub mające trudność z wyrażaniem emocji w sposób akceptowalny społecznie mają okazje do przedstawienia swoich odczuć, emocji za pomocą sensoplastyki. Podczas aktu twórczego odkrywają samych siebie, odreagowują nagromadzone emocje dzięki czemu zmniejsza się poziom napięcia.

Ten rodzaj zajęć wywołuje wiele uśmiechu na twarzy dzieci i jest przez nie bardzo lubiany. Pomaga im w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i utrzymywania kontaktu zadaniowego. Zaspokojona na tych zajęcia staje się potrzeba akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianym i docenianym.