Fizjoterapia

Fizjoterapia jest kompleksowym postepowaniem medycznym wobec małego pacjenta. Działania fizjoterapeutyczne wskazane są wobec dzieci, u których stwierdzono:

  • Schorzenia neurologiczne
  • Wady lub choroby genetyczne
  • Schorzenia ortopedyczne
  • Dysfunkcje integracji sensorycznej.

Metody wykorzystywane przez terapeutę dostosowane są do wieku i etapu rozwoju psychoruchowego dziecka.

W trakcie spotkania terapeuta wykazuje się elastycznością i pomysłowością, aby w jak najpełniejszy sposób pomagać dziecku w osiąganiu kolejnych kroków milowych na drodze rozwoju ruchowego. Choć ten rodzaj wspomagania ma za zadanie wpływać na fizyczną stronę dziecka terapia jest wielozmysłowa. Odbywa się najczęściej poprzez zabawę, którą specjalista jednocześnie motywuje małego pacjenta do pokonywania trudności ruchowych jak i stymuluje poprawny rozwój zaburzonych funkcji.

Każdy proces terapeutyczny jest poprzedzony kompleksową diagnozą, do której wykorzystywane są testy funkcjonalne i skale sprawności motorycznej. Na podstawie diagnozy powstaje jak najbardziej optymalny program terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.