Metoda Tomatisa

Metoda A. Tomatisa jest usprawnianiem czynnego słuchania. Polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki. Ten rodzaj terapii przeznaczony jest dla dzieci z problemami z:

 • Koncentracją uwagi
 • Nadwrażliwością na dźwięki
 • Autyzmem
 • Brakiem mowy werbalnej
 • Opóźnieniami w rozwoju mowy
 • Myleniem podobnie brzmiących słów
 • Czytaniem i pisaniem
 • Dysleksją rozwojową
 • Koordynacją wzrokowo i słuchowo ruchową
 • Nadaktywnością lub nadmierną męczliwością
 • Kontrolą emocji.

Terapia prowadzona jest w kilku etapach. Każdy z nich jest poprzedzony diagnozą wykonaną z użyciem badania audiometrycznego. Określa ona zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych na drodze powietrznej i kostnej, a co za tym idzie zaburzenia występujące w strefie ruchowej, poznawczo-komunikacyjnej i emocjonalnej. Po przeanalizowaniu wyniku diagnozy terapeuta planuje sposób przeprowadzenia modułu terapeutycznego.

Czas trwania jednej sesji terapeutycznej waha się od 10 do 20 dni. Jest to zależne od możliwości psychofizycznych dziecka. Zadaniem pacjenta jest słuchanie odpowiednio przetworzonej muzyki poważnej przez specjalne słuchawki od 1 do 2 godzin zegarowych dziennie. W czasie trwania zajęć dziecko może rysować, bawić się, układać puzzle, a nawet spać – jest tu duża dowolność aktywności. Najważniejsze żeby dziecko słuchało muzyki przez specjalne, dodane do zestawu terapeutycznego, słuchawki. Słuchawki te podają dźwięki stymulujące właściwe obszary mózgu drogą powietrzną (przez uszy) i droga kostną (przez kości czaszki).

Właściwie i rzetelnie prowadzona terapia metodą A. Tomatisa daje wiele pozytywnych efektów w zakresie rozumienia i nadawania mowy, poprawy umiejętności czytania i pisania, regulacji napięcia emocjonalnego i poprawia ogólną sprawność motoryczną pacjenta.