Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. W trakcie ćwiczeń dzieci maja okazję pohuśtać się w hamaku, wspinać się po drabinkach, przecisnąć się przez maglownicę, poturlać się w beczce lub stożku, pojeździć na deskorolce, balansować na kołysce lub „wykapać się” w basenie z kulkami.

Przez taką zabawę dokonuje się współdziałanie bodźców zmysłowych na ośrodkowy układ nerwowy. W trakcie terapii integracji sensorycznej dziecko nie uczy się czytać, pisać czy liczyć. Ono przygotowuje swój mózg na podjęcie tych działań.

Terapii integracji sensorycznej poddawane są dzieci, u których występują:

Zaburzenia układu przedsionkowego

Dzieci niezgrabne ruchowo, często przewracające się, „potykające o własne nogi’, mało samodzielne w czynnościach takich jak samodzielne ubieranie, jedzenie, mycie się itd.

Zaburzenia układu prioprioceptywnego

Dzieci mające problemy z koordynacją, planowaniem ruchów całego ciała w określonej przestrzeni oraz dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Zaburzenia odżywiania

Dzieci z wybiórczością pokarmową, wybierające określony typ produktów spożywczych, np. tylko to co twarde i chrupkie lub przeciwnie spożywające posiłki płynne, bez grudek oraz dzieci z dużą nadwrażliwością na zapachy

Zaburzenia czucia powierzchniowego

Dzieci, które bronią się przed dotykiem, nie lubią być przytulane, wycierane ręcznikiem, unikają określonych tkanin lub z kolei potrzebują silnych docisków, np. skaczą z różnych wyższych przedmiotów na całe stopy, uderzają się różnymi przedmiotami, sprawiają wrażenie, jakby nie czuły bólu.

Potrzeby sensoryczne każdego dziecka są szczegółowo badane i analizowane przez terapeutę SI. Jest to konieczna procedura, aby stworzyć wobec tego dziecka jak najbardziej optymalny program terapeutyczny.

W toku pracy, z zakresu integracji zmysłów, terapeuta ćwiczy z dzieckiem motorykę dużą, motorykę małą i koordynację wzrokowo – ruchową. Wykorzystuje do tej pracy różnorodny sprzęt specjalistyczny. Sala integracji sensorycznej musi być wyposażona w odpowiednie przyrządy do stymulowania układu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. I taką salą dysponuje Nasze Przedszkole.