Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to zespół technik rozwijających poszczególne strefy rozwoju. W trakcie tej formy wspomagania przeprowadzamy następujące ćwiczenia z dzieckiem:

Motoryka duża

Poprawiamy umiejętności ruchowe dziecka. W trakcie zajęć dziecko nie siedzi tylko przy stoliku. Chodzi, siada, przysuwa i odsuwa krzesełko, skacze lub przeskakuje przeszkody, pokonuje tor przeszkód, sięga po przedmiot z przekroczeniem linii środkowej ciała lub wykonując inne ruchy, np. sięganie.

Motoryka mała

Ćwiczenia praktyczne, umożliwiające dziecku np. zapięcie guzika, pokolorowanie obrazka, wykonanie rysunku czy napisanie liter i cyfr

Percepcja wzrokowa

Ćwiczenia stymulujące zmysł wzroku, np. odnajdywanie par takich samych figur, kolorów, wzorów czy obrazków, wyszukiwanie różnic, układanie obrazków rozciętych na kilka elementów, łączenie cech przedmiotów, układanie sekwencji, szeregów, dostrzeganie relacji miedzy przedmiotami

Percepcja słuchowa

Ćwiczymy rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, rozpoznawanie instrumentów, odtwarzanie sekwencji słuchowych np. z wykorzystaniem instrumentów, naukę piosenek i wierszyków

Koordynacja wzrokowo i słuchowo-ruchową

Bawiąc się z nim w sposób tematyczny, muzyczny, plastyczny z jednoczesnym wspomaganiem funkcji sprawnościowych całego ciała

Percepcja dotykowa

Ćwiczymy bazując na materiale sensoplastycznym i sensotechnicznym grając np. w memo dotykowe

Umiejętności komunikacyjne

Każde zajęcia to przecież dialog, możemy wykorzystywać tu zdjęcia, obrazki, AAC lub nazywać w sposób werbalny rzeczy, ich cechy i czynności, które wykonują

Umiejętności poznawcze

Ćwiczymy tu wykorzystywanie przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem, łączymy przedmioty ze względu na ich sposób przeznaczenia lub inne cechy je łączące, wykluczamy ze zbioru to co nie pasuje, przeliczamy, porównujemy pod względem jakościowym i ilościowym, uczymy się orientacji przestrzennej, poznajemy litery i cyfry, stymulujemy mechanizmy mózgu odpowiedzialne za logiczne myślenie i umiejętności poznawania i interpretowania we właściwy sposób otaczającego nas świata

Umiejętności emocjonalne i społeczne

Kształtujemy kontrolę nad emocjami oraz ich rozpoznawanie u siebie i innych, poznajemy środowisko w którym żyjemy.

Utrwalamy nabyte umiejętności i stymulujemy ich dalszy rozwój.

Program terapii pedagogicznej dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Planowany proces terapii oparty jest o specjalistyczną diagnozę potrzeb, określającą poziom funkcjonowania dziecka we wszystkich strefach rozwoju. W Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Specjalistycznym IN-PROGRES do tego celu wykorzystujemy wystandaryzowany test KORP z wydawnictwa Komlogo.

Każde zajęcia terapii pedagogicznej to przede wszystkim zabawa i ciekawe doznania. Wejście na terapię nie oznacza nudnego siedzenia i pisania czy rysowania. Dzieci Naszego Przedszkola wiedzą, że czas przeznaczony na terapię pedagogiczną jest czasem świetnej zabawy, nowych doznań i nie ma tu ani nic nudnego. Wszystko jest przygodą.