Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia skupiające uwagę na podnoszeniu sprawności ruchowej całego ciała. Ruchy ręki, ich precyzja zależy od wielu czynników motoryki małej i dużej. Ten rodzaj terapii skierowany jest do dzieci z:

  • Nieprawidłową postawą ciała
  • Zaburzeniami napięcia mięśniowego
  • Zaburzeniami neurologicznymi
  • Zaburzeniami genetycznymi
  • Chorobami metabolicznymi
  • Zaburzeniami integracji sensorycznej
  • Trudnościami w nauce rysowania i pisania
  • Trudnościami z wykonywaniem czynności samoobsługowych.

Zadanie jakie stoi przed terapeutą ręki to przede wszystkim diagnoza potrzeb dziecka. Na podstawie obserwacji zachowań dziecka, wywiadu z rodzicem i testów psychomotorycznych ustalany jest program wspomagający rozwijanie zaburzonych funkcji.

Terapia ręki to zajęcia o charakterze zabawowym. W ich trakcie wykorzystywane są elementy arteterapii, sensoplastyki, ale także ćwiczenia praktyczne wg Marii Montessori, zabawy paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe.

W trakcie terapii dziecko ma okazję do udziału w eksperymentach badawczych, których celem są np. doznania termiczne, brania udziału w wykopaliskach, których celem jest stymulacja receptorów czucia powierzchniowego, tworzenia gniotków, których celem są ćwiczenia chwytu cylindrycznego itd.

Terapeuta ręki prezentuje przed dzieckiem cały wachlarz możliwości zabawowych, w których dziecko chce się zanurzyć całym sobą. Zajęcia te mają oczywiście charakter zabawy. A im więcej jest w czasie ich trwania śmiechu i zabawy tym chętniej w nich nasz mały pacjent uczestniczy.