TUS

TUS – Trening Umiejętności Społecznych – to forma terapii realizowana w parach lub małych grupach usprawniająca umiejętności budowania relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu oraz budująca pozytywny wizerunek samego siebie. W trakcie tej terapii staramy się osiągnąć następujące cele :

 • Utrzymywanie adekwatnego kontaktu wzrokowego
 • Kontrola mimiki, tonu głosu i postawy ciała
 • Wspólna zabawa zabawkami, dzielenie się zabawkami
 • Akceptacja zmiany zabawy, wychodzenie poza dany schemat zabawy
 • Zaproszenie do zabawy
 • Koniec zabawy, nawet jeśli się ona danemu dziecku bardzo podoba
 • Nauka kompromisów
 • Nauka przegrywania
 • Odkrywanie odczuwanych emocji
 • Prawidłowe reagowanie na emocje innych
 • Budowanie strategii rozładowujących napięcie
 • Budowanie strategii radzenia sobie ze złością
 • Usprawnianie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Ćwiczenie rozpoznawania mowy ciała

Zajęcia treningu umiejętności społecznych odbywają się w bezpiecznej atmosferze zbudowanej przez terapeutę. Dzieci mają możliwość zmierzenia się z trudnościami w kontaktach społecznych jakie stwarza im rzeczywistość poza przedszkolna. Mogą wytrenować w sytuacjach trudnych zachowania akceptowalne przez ogół społeczny.