Współpraca

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Fundacja Niebieski
Parasol

Zespół Szkół Specjalnych
w Siemiatyczach

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach

Fundacja i Przedszkole Żółty Latawiec w Siedlcach 

Prowadzisz własną działalność? Chcesz rozpocząć z nami współpracę?

Zapraszamy do współpracy nauczycieli, terapeutów wszystkich specjalizacji, trenerów, fundacje, stowarzyszenia i instytucje, które zajmują się tematyką wielospecjalistycznej terapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi.